понеделник, май 27, 2024

taekwondo-itfТаекуон-До (на корейски: 태권도, в свободен превод – „Пътят на ударите с ръце и крака“ или „система от ръце и крака“) е вид източно бойно изкуство, развило се в Корея. Негов създател е генерал Чой Хонг Хи (1918 – 2002).

Таекуон-До е корейско бойно изкуство. Негов създател е генерал Чой Хонг Хи. Официална дата, на която е признато възникването на Таекуон-До е 11 април 1955 г.

Названието “Таекуон-До” е съставено от 3 корейски думи:

„Тае“ – означава пета, изпълнение на удари с крака или в скок;
*“Куон“ – юмрук, нанасяне на удари с ръка, чупене с ръка; ­*“До“ – изкуство, път.

Основните техники в Таекуон-До са разработени от генерал Чой Хонг Хи в периода 1946 – 1954 г. Той използва познанията си по Те Кион и Карате и ги съчетава с принципите на физиката и биомеханиката, позволяващи човешките крайници да бъдат използвани с максимална ефективност за защита и нападение.

Развитието на Таекуон-До в България започва в края на 1985 г., когато в страната пристига майстор Ким Унг Чол от Северна Корея. Въпреки краткия престой, той оставя множество последователи. През 1988 г. към майстора е отправена официална покана отново да посети България. Той си поставя за цел създаването на Българска Федерация по Таекуон-До (БФТ) към Международната Таекуон-До Федерация, както и подготвката на български национален отбор за участие в международни прояви.

Малко по-късно майсторът става първи преподавател в новосъздадената специалност “Таекуон-До” в Национална Спортна Академия. През 1989 г. официално се учредява БФТ. Голям принос за развитието и утвърждаването на Таекуон-До у нас имат корейските инструктори, работили у нас: майстор Ким Чол Ман VI дан (1989 -­ 1993 г.), майстор Сок Мин Чол VII дан (1993 ­- 1999 г.), и най-вече на майстор Ким Унг Чол VIII дан, който и до днес преподава в България.
Равновесие (Запазване на баланс)

Ударът е по-ефективен, когато тялото е в равновесие.
Когато теглото на тялото е равномерно разпределено върху двата крака, центърa на тежестта трябва да бъде в средата на линията между двата крака.
Когато цялото тегло е само върху единия крак, то центъра на тежестта на тялото трябва да е на вертикалната линията, преминаваща през средата на ходилото.
Контрол на дишането (Да се издишва при всяко движение)

Трябва да се издишва силно при удар или блок. Така се напрягат стомашните мускули и се отдава максимала сила на удряния обект. Издишването гарантира, че няма да вдишаме по време на удара, което може да попречи на движението и да предизвика загуба на мощ на удара. Трябва да се вдишва бавно при подготовката на следващoто движение.
Маса и ускорение (Силата е равна на масата по ускорението)

Според втория закон на Нютон силата е равна на масата по ускорението.
За да стане ударът по мощен, трябва в него да се вложи по-голяма маса от тялото с по-голямо ускорение.
Ускорението е по-голямо при по-голяма скорост на извършване на ударите. Трябва да се стремим скоростта да е максимална в последната фаза на удара.
Начин да вложим нашата маса е като повдигнем центъра на тежеста на тялото ни чрез отскок или изправяне на коленете, а в момента на удара се снишим. При това използваме и силата на земното привличане, което ни дава и допълнително ускорение.
Отпускане и усукване (Блоковете с ръка или ударите почти винаги са свързани с усукване на китката точно преди крайната фаза на удара)

Силата идва от отпускането, не от мускулите. Напрегнатостта на мускулите забавя движенията и намалява скоростта. Бавно вдишване и отпускане предшестват всеки от удари, както е при туловете.

Смисъла на коланите :
Бял: Символизира чистота, тоест начинаещите в самото начало практикуват Таекуон-До, без да имат никакви знания и умения;

Жълт: Символизира Земята, в която се пускат корените, от които израстват семената на Таекуон-До;

Зелен: Символизира началният етап от процеса на развитието на дърво, което наподобява процеса на развитие на Таекуон-До;

Син: Символизира небето, към което подобно на развиващо се дърво, в процеса на тренировки трениращият се стреми към съвършенство;

Червен: Символизира опасност, предупреждава трениращия за необходимост от строг самоконтрол;

Черен: Противоположност на белия, символизира майсторство на техниката на Таекуон-До, а също така и че притежателите на този пояс не се боят от силите на мрака и злото.

Tags:

0 Comments

Leave a Comment